Πρόσωπα

Η διαχείρηση του #hellas γίνεται από διάφορα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία του και είναι εγγεγραμμένα στη λίστα πρόσβασης του καναλιού. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασής τους στο κανάλι (access level), έχουν και αντίστοιχα δικαιώματα, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ACCESS LEVEL 12 (access change)
ACCESS LEVEL 10 (auto op, akick)
ACCESS LEVEL 6 (manual op, akick)
ACCESS LEVEL 4/5 (manual op)

Τα ζητήματα που αφορούν το #hellas συζητιούνται στο κανάλι #hellas-opers στο οποίο συχνάζουν πολλοί από τους channel operators του καναλιού. Στο #hellas-opers μπορούν να καταφεύγουν και όσοι χρήστες επιθυμούν, για να συνομιλίσουν με τους channel operators και να εκφράσουν τα όποια προβλήματα ή τις απορίες τους.

Ζητήματα που αφορούν τη διαχείρηση του #hellas, συζητιούνται επίσης και σε ανάλογη mailing list (hellas-channel) στην οποία είναι εγγεγραμμένοι όσοι channel operators του #hellas έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η λίστα είναι διαθέσιμη μόνο στα μέλη του καναλιού και moderator της είναι ο Dinos.

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την ψήφιση κάποιας απόφασης και την θέσπιση κανόνων γύρω από το #hellas, συζητιούνται μεταξύ ειδικής επιτροπής εννέα μελών, η οποία απαρτίζεται από έναν (1) administrator του GRnet ως υπεύθυνό της, πέντε (5) global irc operators του GRnet ως μέλη και τρείς (3) ακόμη channel operators του #hellas, ασχέτου επιπέδου πρόσβασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής, ανακοινώνονται τελικώς στην γενική mailing list του #hellas και έχουν άμεση ισχύ.

Όλοι οι channel operators του #hellas, έχουν δικαίωμα να σχολιάζουν προβλήματα και να προτίνουν λύσεις που αφορούν το #hellas. Οι αποφάσεις όμως για όλα αυτά τα ζητήματα, πέρνονται από την επιτροπή διαχείρησης. Δικαίωμα άσκησης βέτο σε κάποια απόφαση της επιτροπής, που αφορά το #hellas, έχει μόνο η πλειοψηφία των διαχειριστών του δικτύου.

Η διάρκεια ζωής της επιτροπής αυτής είναι έξι μήνες, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2001. Κάθε έξι μήνες η σύστασή της επανεξετάζεται και συζητιέται μεταξύ όλων των μελών της επιτροπής του #hellas στις ανάλογες mailing lists.