Policy

Α. Συμπεριφορά του Channel Operator (channop)  

Ο channop του #Hellas δεν οφείλει να τηρεί απλώς τους κανόνες του καναλιού, αλλά και να συμπεριφέρεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να δείχνει φιλικότητα προς τους χρήστες / channops και με κανένα τρόπο να μην προκαλεί ή προσβάλλει. Επομένως θα πρέπει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες σωστής συμπεριφοράς και λειτουργίας:  

A1. Σκοπός του channop στο #Hellas είναι από το ένα μέρος η διαφύλαξη της φιλοσοφίας και του χαρακτήρα του καναλιού (όπως περιγράφεται στο δικτυακό τόπο http://www.hellas.in.irc.gr) και από το άλλο, η διασφάλιση της ομαλής και ανεμπόδιστης ροής των συζητήσεων στο κανάλι, σε ένα ήρεμο, φιλικό και ευχάριστο κλίμα. To #Hellas είναι κατά κύριο λόγο κανάλι συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων σε ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα, στο οποίο δεν επιτρέπονται αναζητήσεις με ερωτικό / σεξουαλικό και εμπορικό / κερδοσκοπικό περιεχόμενο, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν εκφράζονται αυτές. Από αυτό το γενικό κανόνα απορρέουν οι υπόλοιποι κανόνες, όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. Το #Hellas είναι η βιτρίνα του δικτύου μας και αυτό οφείλουν να το διαφυλάσσουν ανεξαιρέτως όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό.  

Α2. Γενικά, ο channop πρέπει να αποφεύγει την αδιαλλαξία και τη σκληρότητα κατά την εφαρμογή των κανόνων στο #Hellas. Καλό είναι να αισθάνεται και το «πνεύμα» του νόμου, ενώ εφαρμόζει το «γράμμα» αυτού. Η υπομονή, η μετριοπάθεια και η ανοχή είναι χαρακτηριστικά, που υποδηλώνουν ανωτερότητα και ψυχικό βάθος. Οι χρήστες δεν είναι «ένοχοι μέχρι απόδειξης του εναντίου», αλλά το αντίθετο, και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας.  

Α3. Όλοι ανεξαιρέτως οι channops του #Hellas είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν, να τηρούν και να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό στους χρήστες, καθώς και στους εαυτούς των, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, την εμπειρία ή το κοινωνικό τους status στην κοινότητα του GrIRCNet. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφονται άμεσα από την access list του #Hellas, ύστερα από σχετική συνεννόηση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του καναλιού, και αφού έχουν προηγηθεί δύο (2) το πολύ παρατηρήσεις.  

Α4. Το γεγονός ότι ο channop έχει αυξημένες δυνατότητες και αρμοδιότητες, οι οποίες εκφράζονται μέσα από το «op-status» (@), δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και δεν πρέπει για κανένα λόγο να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, αποσκοπώντας σε προσωπικά οφέλη και αυτοπροβολή. Ο channop σε τίποτα δεν είναι ανώτερος από το χρήστη. Έτσι, απαγορεύεται αυστηρά η αλαζονεία, η αναίτια αυστηρότητα, η υπεροψία και η αυταρχικότητα, απέναντι στους χρήστες ή στους άλλους channops. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγει την ανάμειξη σε λογομαχίες και να επεμβαίνει μόνο όταν είναι απαραίτητο και πάντα με ψυχραιμία. To «op-status» (@) είναι ευθύνη και όχι προνόμιο ή εξουσία.  

Α5. Ο channop οφείλει να ενεργεί σε συνάρτηση με τους άλλους channops και με τον Κανονισμό, και επομένως να σέβεται αυτούς και να συνεργάζεται μαζί τους, σε ένα κλίμα αρμονίας και συνεννόησης. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαμάχη προκύπτει μεταξύ channops, απαγορεύεται να διαρρέει στο κανάλι, ώστε να μην υποβαθμίζει το πρόσωπο των channop. H όποια «τεταμένη» συζήτηση θα γίνεται είτε μέσω private messages ή με op-notices.  

A6. Η προσφορά voice-status (+v) σε χρήστες από channops απαγορεύεται: αφενός το κανάλι σε εξαιρετικά σπάνιες φορές τελεί σε mode +m (moderated: μόνο οι channops και οι χρήστες με voice μπορούν μιλήσουν), και αφετέρου, υποδηλώνει ιδιοτελή συμπεριφορά και τάση για διακρίσεις μέσα στο κανάλι. Σύμφωνα με τη γενική αρχή που θέλει όλους ίσους στο #Hellas, δεν υπάρχει κανένα λόγος για ιδιαίτερη ή προνομιακή μεταχείριση απέναντι σε κανένα χρήστη.  

Α7. Το topic του #Hellas συνιστά χώρο ανακοίνωσης με περιεχόμενο που αφορά στο #Hellas και μόνο αυτό. Προτείνεται η χρήση του +t (μόνο οι channops μπορούν να αλλάξουν topic), ώστε το topic να διατηρεί πάντοτε μία σοβαρότητα. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν σημαντικές ανακοινώσεις της επικαιρότητας ή επειγόντων περιστατικών υγείας ή irc-meetings κτλ.  

A8. Σοβαρό παράπτωμα για τον channop του #Hellas αποτελεί η χρήση του «op-status» (@) ως όπλο απέναντι σε χρήστες ή άλλους channops τους οποίους αντιπαθεί. Ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που τρέφει ο channop, κάθε χρήστης μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχουν οι Services Administrators του GrIRCNet για πρόσβαση σε αυτό και, ειδικότερα, στο #Hellas, εφόσον τηρεί τον παρόντα Κανονισμό και συμμορφώνεται με αυτόν. Ακόμα και στην περίπτωση που ο channop δεχτεί λεκτική επίθεση (η οποία όμως δεν περιέχει ύβρεις ή προσβολές άλλου είδους) δημόσια, οφείλει να επιδείξει ωριμότητα και ψυχραιμία, ή έστω να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις με οξύνοια και χιούμορ. Αυτό τον καθιστά στα μάτια όλων «ανώτερο» και άξιο της θέσης που κατέχει.  

Α9. Οι προσωπικές συζητήσεις (queries) των χρηστών που βρίσκονται μέσα στο #Hellas δεν αφορούν τον channop και σίγουρα δεν αποτελούν δικαιοδοσία του. Οι προσωπικές συνδιαλέξεις σε κάθε μορφή επικοινωνίας καλύπτονται από απόρρητο. Σε περίπτωση που ακουστούν παράπονα για προσβολές σε query, ο channop πρέπει να προτείνει την εντολή ignore και να μην τρέφει-προτρέπει αντεκδικήσεις. Ο ίδιος σε ανάλογη περίπτωση χρησιμοποιεί το ignore -p (except channel) ώστε να παρακολουθεί τα λεγόμενα του ignored user στο κανάλι. Απαγορεύται η χρήση του «op-status» (@) από έναν channop προς οποιοδήποτε χρήστη, και ειδικότερα η χρήση της εντολής kick-ban, αν ο δεύτερος βρίζει / προσβάλλει τον πρώτο σε private messages, ακόμα κι αν αυτό γίνεται κατ'εξακολούθηση.  

Α10. Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση των προσωπικών συζητήσεων (queries) των χρηστών μέσα στο κανάλι για οποιοδήποτε λόγο. Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση μέσα στο κανάλι οποιουδήποτε είδους προσωπικών στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διευθύνσεις κτλ. Χρήστης που κάνει κάτι τέτοιο τιμωρείται με έξοδο από το κανάλι, η οποία σε περίπτωση επανάληψης μπορεί να είναι μόνιμη, με χρήση της εντολής akick. Σε περίπτωση που ένας χρήστης παραπονεθεί για spam από άλλο χρήστη ή δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων σε private messages, ο channop οφείλει να ελέγξει τον πιθανό spammer - πιάνοντας κουβέντα με private messages με διαφορετικό nickname - και εφόσον αποδειχτεί το spam τότε να προχωράει σε χρήση των εντολών kick και ban.  

Α11. Παρότι υπάρχουν κανάλια βοήθειας (#Help, #Hellas-Opers) για τους χρήστες του GrIRCNet, καλό είναι όταν ζητείται η βοήθειά του, ο channop να την προσφέρει, αν μπορεί και έχει τη διάθεση. Διαφορετικά μπορεί να τους παραπέμπει στα προαναφερθέντα κανάλια. Αυτό φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου και του προσώπου του channop και στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε χρήστες και channops. Ειδικότερα, σε αιτήματα βοήθειας αναφορικά με τα services, μία σύντομη προτροπή της μορφής «γράψε /chanserv help» θεωρείται επαρκής και περιεκτική. Ειδικότερα για το #Hellas-Opers, ο channop οφείλει να είναι υπομονετικός και ευγενικός απέναντι στο χρήστη που έρχεται για βοήθεια σε κάποιο πρόβλημά του. Αναίτια προσβλητική ή υποτιμητική συμπεριφορά channop απέναντι σε χρήστη αποτελεί αιτία διαγραφής του channop από την access list του #Hellas ή, στην καλύτερη περίπτωση, επιβολή ηπιότερης κύρωσης, πάντοτε ύστερα από συνεννόηση και απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης. Επίσης, από τον channop (του #Hellas-Opers) τιμωρείται με χρήση της εντολής kick-ban οποιοσδήποτε χρήστης όταν: 1. παραμένει idle στο κανάλι χωρίς να ρωτάει τίποτα, 2. επιδεικνύει απρεπή ή ασεβή συμπεριφορά, 3. ζητάει επίμονα access στο #Hellas.  

A12α. Η ενεργή παρουσία του channop στο κανάλι είναι το βασικότερο συστατικό μιας σωστής και αποτελεσματικής δράσης αυτού, ανάλογης του αξιώματος που του έχει προσφερθεί. Δε ζητείται από τον channop να «χτυπάει κάρτα» σε καθημερινή βάση, αλλά η παρουσία του οφείλει να είναι και να γίνεται αισθητή στο κανάλι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαγραφή του από την access list είναι θέμα χρόνου. Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι ως «ενεργή παρουσία» εννοείται το να είναι παρών (o channop) όχι μόνο ως @nick αλλά και να μην είναι away, να βάζει και να αφαιρεί ban κατά περίπτωση και να προσέχει την κίνηση στο κανάλι. Η χρήση screens δε θεωρείται ενεργή παρουσία, ενώ επίσης απαγορεύεται η χρήση του anti-idle. Αν ο channop (για οποιοδήποτε λόγο) δε μπορεί να προσέχει το κανάλι, προτείνεται να αφαιρεί ο ίδιος το op-status του. Η χρήση του screen είναι αποδεκτή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. βραδινές ώρες ή η περίοδος των καλοκαιρινών μηνών, κατά τις οποίες παρατηρείται μειωμένη παρουσία active channops, και πάντα κατόπιν συνεννόησης.  

Α12β. Κάθε channop του #Hellas οφείλει να ενημερώνει σε περιπτώσεις που χρειαστεί να απουσιάσει από το κανάλι για μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο στέλνοντας e-mail στη hellas-channel mailing. Σε περίπτωση όπου κάποιος channop αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, οφείλει να ενημερώσει τον Administrator ή κάποιο μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του καναλιού. Μακρόχρονη απουσία του channop χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή του από την access list του #Hellas.  

A13. Kick: Οι λόγοι για τους οποίους απομακρύνεται ένας χρήστης από το #hellas πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί. Π.χ. όταν κάνουμε kick ένα χρήστη για ανάρμοστο / προσβλητικό ψευδώνυμο, το reason που βάζουμε πρέπει να είναι κατανοητό και να προτρέπει το χρήση να το αλλάζει και να ξαναμπαίνει στο κανάλι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν προκαλούμε ούτε ειρωνευόμαστε κτλ., απλώς του εξηγούμε για να καταλάβει το παράπτωμά του ώστε να μην το επαναλάβει. Ta kick-reason πρέπει να είναι σε ελληνική γλώσσα, όσο το δυνατό σύντομα και περιεκτικά. Απαγορεύεται η χρήση του μετρητή (kick counter).  

A14α. BAN: Όλοι οι channops είναι υποχρεωμένοι να ρυθμίζουν τα script τους σωστά και σύμφωνα με όσα ορίζουν τα standards του Κανονισμού Λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η χρήση script προτείνεται μόνο για τα βασικά protections, δηλαδή για όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Το default ban type (*) των script είναι το [1]. Ο channop μόνο χειροκίνητα μπορεί να χρησιμοποιήσει (κατά περίπτωση) ban type [2] ή [3] ή [9]. Ο channop μπορεί να αφαιρεί μόνο δικά του ban, ή server-ban ή λανθασμένα ban άλλων channop. Απαγορεύεται αυστηρά ο channop να αφαιρέσει ban άλλου channop όταν ο δεύτερος είναι online και ενεργός, παρά μόνο μετά από συνεννόηση μαζί του. Τέλος, ο channop είναι υποχρεωμένος και απόλυτα αρμόδιος για την αφαίρεση των ban που ο ίδιος έχει επιβάλλει, ειδικά στις περιπτώσεις που πρόκειται να αποχωρήσει από το κανάλι / το δίκτυο ή να θέσει εαυτόν «off duty» (με χρήση της εντολής deop).

(*) ban types:
[1] *!*userid(a)host.dom
[2] *!*(a)host.dom
[3] *!*userid(a)*.dom
[9] nick!*(a)*.dom (?)

Χρήσιμο είναι, τέλος, να αποφεύγεται από τους channop η μαζική αφαίρεση ban γιατί προκαλείται mode-flood (τα clearbans μπορούν να περιοριστούν σε 3 γραμμές κειμένου).  

Α14β. Η διάρκεια ενός ban μπορεί να κυμαίνεται σε χρονική διάρκεια μέχρι 30 λεπτά. Η ακριβής διάρκεια επιβολής και ισχύος ενός ban αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του channop, μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το παράπτωμα και σύμφωνα με την κρίση του άμεσα εμπλεκόμενου channop. Επίσης, σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις ο channop μπορεί να αλλάζει τη διάρκεια του ban και να την ορίζει εν γνώσει (και όχι εν αδιαφορία) του σε μεγαλύτερο της μισής ώρας χρονικό διάστημα, π.χ. όταν ο τιμωρημένος χρήστης αλλάζει userid και ξαναμπαίνει, ή αλλάζει IP-address), ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. προσβολή οικογένειας, αποθανόντος προσώπου, θρησκευτικών πεποιθήσεων). Προτείνεται να μη μπαίνουν ban με χρονική διάρκεια κάτω των 10 λεπτών, για να αποφεύγεται το mode flood στο κανάλι. Επιβάλλεται η χρήση timer στα ban από όλους τους channops.  

Α15. Η χρήση της εντολής akick γίνεται μετά από συνεννόηση και χρησμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το ban δείχνει ανεπαρκές, όπως π.χ. σε επαναλαμβανόμενα - εσκεμμένα - παραπτώματα. Το akick μπορεί να το βάζει οποιοσδήποτε channop διαθέτει το απαραίτητο access level και διαθέτει πρόσβαση σε αυτή την εντολή. Καλό είναι να μην ξεπερνά σε χρονική ισχύ τις 7-10 μέρες. Κατόπιν συζήτησης της ομάδας των channop στο #Hellas-Opers ή στη hellas-channel mailing list, μπορούν να μπαίνουν και μονιμότερα akick. Οι προτεινόμενοι τύποι akick είναι οι [2], [3] και [9].  

A16. ΑUTO-OP: Απαγορεύεται η χρήση του αυτόματου op (@) σε ένα channop από κάποιον άλλο channop.  

A17. Modes: Το +Μ προτείνεται σε περιπτώσεις που υπάρχει flood / clones attack από spambots / drones. ΜΟΝΟ τότε επιτρέπεται η χρήση του. Το +R (μόνο κατοχυρωμένα (registered) nickname μπορούν να εισέλθουν στο κανάλι) προτείνεται όταν γίνεται συνεχόμενο JOIN/PART flood attack και σε καμία άλλη περίπτωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ωστόσο, η χρήση πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμη, και τα modes πρέπει να αφαιρούνται μόλις απομακρύνεται ο κίνδυνος. Τα modes i, k, l, p, και s απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν. Το mode +m (moderated: μόνο οι channops και οι χρήστες με voice μπορούν μιλήσουν) πρέπει να αποφεύγεται και να προτιμάται η χρήση του mode +M, σύμφωνα με όσα ορίζει η παρούσα διάταξη, εκτός αν συντρέχει εξαιρετικός και πολύ σοβαρός λόγος.  

Α18. Πληροφορίες για τις εντολές του IRC, τα modes και τα services (chanserv, nickserv, memoserv) οι χρήστες μπορούν να βρουν στο Help forum του GrIRCNet: http://help.irc.gr, το οποίο μπορεί κάθε channop να συμβουλεύεται ο ίδιος και να παραπέμπει για βοήθεια ή ενημέρωση, καθώς επίσης και στο help των services (με χρήση της εντολής /msg HelpServ Help).  

Α19. Κύρια γλώσσα που χρησιμοποιείται στο #Hellas είναι (και πρέπει να είναι) η ελληνική. Χρήστες που κάνουν χρήση άλλης γλώσσας ενδέχεται να απομακρυνθούν από αυτό, με χρήση της εντολής kick και σύσταση για χρήση της ελληνικής γλώσσας ή υπενθύμιση ότι βρίσκονται σε ελληνικό κανάλι / σε ελληνικό δίκτυο. Για τον τρόπο γραφής προτείνεται η χρήση των «greeklish» (ελληνική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες), ενώ η χρήση ελληνικών χαρακτήρων δεν αποκλείεται.  

Β. Κανόνες του #Hellas  

B1. Text flood: Η μαζική και γρήγορη αποστολή κειμένου μέσα στο κανάλι. Θεωρείται ότι ο χρήστης που κάνει text flood καταλαμβάνει υπερβολικό χώρο κειμένου (πολλές σειρές) εμποδίζοντας τους υπόλοιπους να συνομιλήσουν in public. Ιδιαίτερα όταν αυτό το κείμενο είναι ασυνάρτητο και χωρίς νόημα, εκλαμβάνεται ως προσπάθεια ενόχλησης. Συγκεκριμένα, τέσσερις (4) σειρές κειμένου σε χρόνο μικρότερο ή ίσο με δύο (2) second θεωρείται text flood και τιμωρείται με kick ή ακόμα και ban (προσωρινή απομάκρυνση από το κανάλι). Ως text flood θεωρείται επίσης το action flood και το notice flood, και η χρήση τους επιφέρει τις ίδιες κυρώσεις.  

B2. Repeat flood: Η επανάληψη της ίδιας σειράς κειμένου. Όταν ένας χρήστης θέλει να πει κάτι μέσα στο κανάλι μία σειρά αρκεί. Περισσότερες από μία (1) επαναλήψεις του ίδιου κειμένου κουράζουν και δηλώνουν πρόθεση να προβληθεί υπερβολικά η συγκεκριμένη σειρά κειμένου μέσα στο κανάλι. Τυπικά, μία σειρά που επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές μέσα σε δέκα (10) second αποτελεί repeat flood. Ακόμα και δύο (2) σειρές μπορεί να εκληφθούν ως repeat flood αν γίνονται πολλές φορές. Και σε χαμηλότερους, επίσης, ρυθμούς επανάληψης μίας σειράς (π.χ. τέσσερις (4) σε εξήντα (60) second), ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με την κρίση του channop, είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις, οι οποίες είναι ανάλογες με εκείνες του text flood.  

B3. Nick flood: Η γρήγορη αλλαγή nickname πολλαπλές φορές μέσα στο #Hellas. Το όριο είναι τρεις (3) αλλαγές μέσα σε είκοσι (20) second ή στις τέσσερις (4) ανά τριάντα (30) second. Η συνήθης ποινή είναι απλό kick, αλλά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να επιβληθεί και ban.  

B4. Join / Part flood: Η επαναλαμβανόμενη είσοδος και έξοδος του χρήστη στο κανάλι. Όπως και το nick flood, δε θεωρείται κάτι το αρκετά ενοχλητικό, ωστόσο θεωρείται άσκοπη αποστολή γραμμών κειμένου (καθώς τα join και τα part φαίνονται στην οθόνη ως γραμμές κειμένου). Επιπλέον, θεωρείται ύποπτη μορφή flood για χρήση clone bots (πολλαπλοί εικονικοί χρήστες που ελέγχονται από έναν πραγματικό, οι οποίοι σκοπό έχουν να κάνουν flood στο κανάλι, υπονομεύοντας τη λειτουργία του). Τέσσερα (4) joins / parts μέσα σε είκοσι (20) με τριάντα (30) second εκλαμβάνονται ως join / part flood.  

B5. Διαφημίσεις, Invites, Αγορές, Πωλήσεις: Απαγορεύεται αυστηρά - μέσω invite, mass-msg, on join-msg ή notice μέσα στο κανάλι - η χρήση του #Hellas για λόγους διαφήμισης και προώθησης με οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως κανάλια στο GrIRCNet, άλλα IRC δίκτυα, εμπορικά προϊόντα και αγαθά, ειδικά δε σε περιπτώσεις που αποσκοπεί σε χρηματικό όφελος κτλ. Ο χρήστης του #Ηellas δεν είναι υποχρεωμένος να βλέπει προσκλήσεις ή διαφημιστικές σειρές κειμένου, ενόσω συνομιλεί σε private messages. Συμπληρωματικά, και η συνεχής επανάληψη του invite ή του advertisement μέσα στο κανάλι αγγίζει τα όρια της ενόχλησης των χρηστών και των δημοσίων συζητήσεων. Οι αναγνωρισμένοι παραβάτες τιμωρούνται με τη χρήση της εντολής kick-ban, ενώ κατ'επανάληψη παράβαση αυτής της παραγράφου μπορεί να τιμωρηθεί με μόνιμη απομάκρυνση από το κανάλι. Γενικότερα, το notice -> #Hellas, αν δεν περιέχει κείμενο που να αφορά στο ίδιο το κανάλι ή στο δίκτυο ενημερώνοντας θετικά τους χρήστες, τιμωρείται.  

B6. Caps / Character flood: Η χρήση των κεφαλαίων στη γλώσσα του IRC γίνεται μόνο όταν κάποιος θέλει να δηλώσει ότι φωνάζει, ενώ η παρατεταμένη και άσκοπη χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων θεωρείται ότι παραβαίνει το netiquette (= σύνολο κανόνων συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο). Στο #Hellas, λόγω του συνήθως μεγάλου αριθμού χρηστών κάτι τέτοιο πρέπει να αποφεύγεται. Το να γράψει ένας χρήστης μία λέξη με κεφαλαία δεν είναι μεμπτό, αλλά μία ολόκληρη σειρά ή φράση (με ελάχιστο όριο είκοσι (20) χαρακτήρες) μόνο με κεφαλαία, κουράζει και δηλώνει επίσης εκούσια υπερβολική προβολή του κειμένου του. Τα ίδια ισχύουν και για τα υπόλοιπα control codes (bold, reversed, underlined, colors, ASCII). Επιπλέον, η επανάληψη ενός χαρακτήρα πολλές φορές μέσα σε μία λέξη (π.χ. hiiiiiiiiiiiiii) ενοχλεί και κρίνεται άσκοπη. Το caps / character flood τιμωρείται με kick - για προειδοποίηση - ή ακόμα και ban (αν επαναληφθεί).  

B7. Clones / Clonebots: Η παρουσία στο #Hellas περισσότερου από ένα χρήστη από έναν Η/Υ. Με άλλα λόγια, επιτρέπεται ένας και μόνο client ανά IP-address στο #Hellas. Οτιδήποτε πλέον αυτού θεωρείται κλώνος και απομακρύνεται. Οι χώροι δημόσιας χρήσης του Internet και κατ'επέκταση του IRC (net-cafe, εκπαιδευτήρια, σχολές κτλ.) εξαιρούνται από αυτό τον κανόνα, μιας και συχνά σε αυτά μία IP-address εξυπηρετεί πολλούς Η/Υ (οφείλουν όμως να χρησιμοποιούν μοναδικό και φυσικά διαφορετικό userid ανά Η/Υ).  

B8. Swear: Η δημόσια λεκτική προσβολή απέναντι σε οποιονδήποτε χρήστη του καναλιού από κάποιον άλλο απαγορεύεται και τιμωρείται. Το #Hellas δεν είναι χώρος διαμάχης ή επίλυσης διαφορών με ύβρεις. Ειδικά η προσβολή προς το σύνολο των χρηστών του #Hellas τιμωρείται άμεσα και χωρίς εξηγήσεις με kick-ban. Σε αυτό περιλαμβάνονται και τα nickname που προσβάλουν τους χρήστες του #Hellas στο σύνολο τους. Στην παρούσα διάταξη εντάσσεται επίσης οποιαδήποτε έντονη και προσβλητική (λεκτική) συμπεριφορά αναφορικά με πολιτικά, αθλητικά, εθνικά, θρησκευτικά και άλλα ζητήματα. Χρήσιμο είναι πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να προηγείται προειδοποίηση από τον channop σε φιλικό τόνο.  

B9. Length flood: Η σειρά κειμένου που υπερβαίνει τους τριάκοσιους (300) χαρακτήρες θεωρείται μορφή text flood. Η ποινή είναι kick για προειδοποίηση, αλλά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να επιβληθεί και ban.  

B10. CTCP flood: Η μαζική αποστολή εντολών CTCP προς το κανάλι εκλαμβάνεται ως μορφή flood και τιμωρείται ανάλογα. Ειδικότερα, CTCP εντολές που προσβάλουν ορισμένους IRC-clients (λόγω παρουσίας «bug» σε αυτούς) θεωρούνται network attacks. Η ποινή είναι άμεσο kick-ban, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να επιβληθεί και akick.  

B11. Trojans / Viruses: Τα trojans είναι μορφή «ιού» («virus») που αποστέλλεται αυτόματα μέσω DCC-send από το μολυσμένο χρήστη προς οποιονδήποτε εισέρχεται στο κανάλι. Επίσης ένας χρήστης μπορεί να κολλήσει ιό από τις διάφορες ιστοσελίδες που διαφημίζουν bots. Παρότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η απόπειρα αποστολής γίνεται ακούσια και πάντα ακολουθεί προειδοποίηση από το server, μόλις ο μολυσμένος χρήστης γίνει αντιληπτός απομακρύνεται άμεσα από το #Hellas. Αυτό πρέπει να γίνεται για να εξασφαλιστεί κατά απόλυτο ποσοστό η παύση της αποστολής τέτοιων αρχείων. Στην περίπτωση αυτή το kick-reason δεν είναι αρκετό για να πληροφορήσει το μολυσμένο χρήστη για το λάθος του, οπότε πρέπει να ακολουθείται από τυποποιημένο, ενημερωτικό μήνυμα π.χ. της μορφής: «Έχεις μολυνθεί με κάποιας μορφής trojan / virus, με αποτέλεσμα το IRC πρόγραμμα που χρησιμοποιείς να στέλνει άθελά σου μηνύματα σε άλλους χρήστες για να επισκεφτούν μολυσμένα / επιβλαβή websites. Πήγαινε στο http://help.irc.gr/forums/index.php?showforum=19 για να δεις πώς θα το διορθώσεις ή αλλιώς πήγαινε στο κανάλι #Help». Τέλος, προτείνεται οι χρήστες που εντοπίζουν spam websites να ενημερώνουν άμεσα τους channops είτε με private messages είτε στο #Hellas-Opers, και παρακαλούνται να ΜΗΝ τα επισκέπτονται.

B12α. Νicknames / identity (ident): Τα ψευδώνυμα των χρηστών καθώς και η ταυτότητα(ident) πρέπει να μην είναι προκλητικά, πρόστυχα, σεξουαλικά και προσβλητικά, και να μην υποδηλώνουν οποιουδήποτε είδους αναζήτηση. Για παράδειγμα, nickname/ident που περιέχουν λέξεις όπως fuck, gamaw, malakas, porn, anal, sex, slut, nazi και λοιπά παρόμοια, θεωρούνται προκλητικά και προσβλητικά και δεν είναι αποδεκτά στο #Hellas. Το ban type που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι *nickname*!*@* και *!*ident@* για να μπορεί ο χρήστης απλά να κάνει αλλαγή ψευδωνύμου ή ταυτότητας και να μπαίνει ξανά στο κανάλι. Πρέπει να τονιστεί ότι με την παρούσα παράγραφο δεν υποδηλώνεται καμία ρατσιστική ή / και σεξιστική διάθεση / προκατάληψη απέναντι σε οποιασδήποτε μορφής σεξουαλική - ειδικότερα - επιλογή ή απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα. Αποφασίζεται ότι στο κανάλι γίνονται αποδεκτά όσο το δυνατό «ουδέτερα / μη-προκλητικά» nickname και μόνο. Χρήστες με nickname που εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο μπορούν να απευθυνθούν σε άλλα κανάλια σχετικού ενδιαφέροντος κάνοντας χρήση της εντολής list (γράφοντας /list). Επίσης, καλό είναι να υπάρχει μία σχετική ανοχή απέναντι σε nickname όπως π.χ. giannis_msn ή kwstas_me_cam, ειδικά όταν αυτά δεν προκαλούν μέσα στο κανάλι.

Β12β. Όλοι οι χρήστες που επιλέγουν nickname με το οποίο εκφράζουν τη σχέση τους ή υποδηλώνει τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες ή κατηγορίες π.χ. θρησκευτικές, αθλητικές, πολιτικές, εθνικές, σεξουαλικές ή οποιεσδήποτε άλλες, οφείλουν να γνωρίζουν ότι παρόλο που αυτή η επιλογή τους δεν αποτελεί η ίδια αιτία ή αφορμή απομάκρυνσής τους από το κανάλι, ωστόσο, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία για να «τραβήξει την προσοχή» του channop στη συμπεριφορά του χρήστη, δεδομένου ότι αυτή η επιλογή μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για παραβίαση των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και κυρίως όσον αφορά π.χ. προσηλυτισμό, προσβολή θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλική παρενόχληση ή αναζήτηση (ερωτικού) συντρόφου, διενέξεις / διαφωνίες με αθλητικό, κομματικό ή πολιτικό περιεχόμενο, υποτιμητικές / προσβλητικές αναφορές σε εθνικές μειονότητες, εθνικά ζητήματα κτλ.

B13. Αναζήτηση: Απαγορεύεται ρητά οι χρήστες να αναζητούν δημόσια (μέσα στο κανάλι) ερωτική συντροφιά ή συνομιλητή είτε στο ίδιο το IRC είτε μέσω MSN, ICQ, Yahoo Messenger, κάμερας κτλ., π.χ. «κανείς / καμία για cyber;», «κανείς / καμία για hot prive;», «κανείς / καμία για phonesex;» «κανείς / καμία με netmeeting / camera;». Προσοχή! Φράσεις όπως «κανείς / καμία για chat;» ή «κανείς / καμία για να μιλήσουμε;» δεν υποδηλώνουν αναζήτηση ερωτικού ή σεξουαλικού συντρόφου! Το #Hellas δεν είναι κανάλι αναζητήσεων ή ερωτικών αγγελιών, και οι χρήστες που κάνουν κάτι τέτοιο θα πρέπει να τιμωρούνται με χρήση της εντολής kick-ban όπου στο kick-reason θα προτείνεται να απευθυνθούν σε άλλα κανάλια σχετικού ενδιαφέροντος κάνοντας χρήση της εντολής list (γράφοντας /list). Επίσης, καλό είναι να υπάρχει μία σχετική ανοχή απέναντι σε φράσεις όπως «κανείς / καμία να τα πούμε στο MSN;» ειδικά όταν αυτά δεν προκαλούν μέσα στο κανάλι.

Γ. Διαχείριση

Γ1α. Access levels: Η διαχείριση του #Ηellas γίνεται από άτομα τα οποία έχουν εκλεγεί και έχουν οριστεί να είναι υπεύθυνα για τη σωστή λειτουργία του, και είναι εγγεγραμμένα στη λίστα πρόσβασης (access list) του καναλιού. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασής τους στο κανάλι (access level) έχουν αντίστοιχα δικαιώματα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:

12 = Services Administrator (add / del / change access)
10 = Services Administrator (auto-op, akick level)
6 = Channel Operator (λήψη «op-status» (@) από Chanserv με manual εντολή και akick level)
4 = Channel Operator (λήψη «op-status» (@) από Chanserv με manual εντολή)
1 = Channel Operator (δοκιμαστικό level, λήψη «op-status» (@) από άλλο channop και μόνο)

Γ1β. Αυτόματο «op-status» (@) (AUTO-op) έχουν μόνο οι Services Administrators. Αkick level έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες με access στο κανάλι, αφού έχουν δοκιμαστεί κατά τη θητεία δύο (2) τουλάχιστον Επιτροπών Διαχείρισης.

Γ2. Οι Αdministrators δεν είναι απαραίτητο ή υποχρεωτικό να έχουν access στο κανάλι, παρά μόνο αν το ζητήσουν οι ίδιοι. Ισχύει ως άτυπη πρακτική οι Administrators να έχουν access χωρίς να το έχουν ζητήσει. Επίσης, είναι δυνατό να δίνεται access για ειδικούς λόγους (πχ. παλαιούς Administrators, τιμητική access).

Γ3. Όλοι οι channops του #Hellas έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν προβλήματα και να προτείνουν λύσεις που αφορούν στο #Hellas. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται είτε στο κανάλι #Hellas-Opers είτε στη hellas-channel mailing list, στην οποία είναι υποχρεωμένοι να είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι channops του καναλιού.

Γ4α. Επιτροπή Διαχείρισης: Για τη διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο #Hellas ορίζεται αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη: έναν (1) Administrator, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και έχει τον τελευταίο λόγο για οποιοδήποτε ζήτημα, πέντε (5) global ή local IRC Operators και τρεις (3) channops του καναλιού (Accessors) ανεξάρτητα από επίπεδο πρόσβασης. Η διάρκεια θητείας κάθε Επιτροπής είναι έξι (6) μήνες, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι παράτασης της θητείας της. Με τη λήξη της θητείας κάθε Επιτροπής, επανεξετάζεται η σύνθεσή της και ορίζεται η επόμενη ύστερα από συζήτηση μεταξύ όλων των Services Administrators του GrIRCNet και σχετική έγκριση.

Γ4β. Προτείνεται το σύνολο ή τουλάχιστον η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής να αποτελείται από χρήστες οι οποίοι έχουν εκλεγεί στη θέση του channop του #Hellas ή / και να έχουν διατελέσει channops για διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες και σχετικά πρόσφατα.

Γ5. Υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο κανάλι έχει ο εκάστοτε Administrator της Επιτροπής και εκείνος μόνο εκτελεί όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Όλα τα ζητήματα του #Hellas συζητώνται από την Επιτροπή Διαχείρισης σε ειδική mailing list, στην οποία είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν όλα τα μέλη της. Όλες ανεξαιρέτως οι ανακοινώσεις γίνονται ΜΟΝΟ από τον Administrator της Επιτροπής, εκτός αν ο ίδιος έχει δώσει τη δικαιοδοσία σε κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής να το κάνει. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ανακοινώνονται τελικώς στη hellas-channel mailing list του #Hellas και έχουν άμεση ισχύ. Δικαίωμα άσκησης βέτο σε απόφαση της Επιτροπής διατηρεί μόνο η πλειοψηφία των Services Administrators του GrIRCNet.

Γ6. Όλες οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες για τα θέματα διαχείρισης του #Hellas είναι απόρρητες και μυστικές, και παραμένουν αυστηρά μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής αναφέρει οποιοδήποτε σχόλιο ή πληροφορία ή ψηφοφορία εκτός της Επιτροπής, τότε διαγράφεται άμεσα από την Επιτροπή και την access list του καναλιού.

Γ7. Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών και του Administrator της Επιτροπής Διαχείρισης: α. Η γνώση, τήρηση και σωστή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού του #Hellas. Κάθε μέλος της Επιτροπής οφείλει το αργότερο μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της, να έχει διαβάσει τον Κανονισμό για να είναι ενήμερος / η. β. Η ενεργή και τακτική συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής και η διαφύλαξη του μυστικού χαρακτήρα των συζητήσεων για οποιαδήποτε διαδικασία. Ως βασικές διαδικασίες ορίζονται: η μέριμνα ώστε κάθε νέος / α channop να ενσωματώνεται στη λειτουργία του καναλιού, οι ψηφοφορίες για προσθήκες / διαγραφές στην access list του #Hellas, η εφαρμογή του Κανονισμού, η παροχή βοήθειας και η επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος του καναλιού - σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη ή με τον Administrator της Επιτροπής. γ. Προτείνεται οι απόψεις που ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών της Επιτροπής να είναι τεκμηριωμένες με σχετικά σύντομο τρόπο, ώστε να προάγεται ο διάλογος και να είναι σαφής ο λόγος μίας πρότασης ή μιας απόφασης. δ. Ο Administrator της Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει την επάρκεια όλων ανεξαιρέτως των channops με τρόπο που εκείνος κρίνει πιο κατάλληλο και πιο αποτελεσματικό. Το ίδιο δικαίωμα διατηρούν και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει και έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Administrator αυτής. ε. Κάθε μέλος της Επιτροπής οφείλει να ενημερώνει τον Administrator ή τα μέλη αυτής σε περιπτώσεις που χρειαστεί να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση όπου μέλος της Επιτροπής αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, οφείλει να ενημερώσει τον Administrator, ο οποίος αναλαμβάνει την αντικατάστασή του (σε συνεργασία με τους Services Administrators του GrIRCNet). Τέλος, σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής κριθεί μη-κατάλληλο να είναι μέλος της Επιτροπής, ο Administrator της Επιτροπής αναλαμβάνει την αντικατάστασή του (σε συνεργασία με τους Services Administrators του GrIRCNet). Βασικοί λόγοι διαγραφής από την Επιτροπή είναι: ελλιπής ή μηδενική συμμετοχή στις διαδικασίες, συνεχιζόμενη και επιδεικτική αδιαφορία, παραβίαση του μυστικού χαρακτήρα των συζητήσεων, οποιαδήποτε άλλη παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. στ. Οι αποφάσεις της Επιτροπής ανακοινώνονται στην hellas-channel mailing list από τον Administrator της Επιτροπής ή από άλλο μέλος της ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση του Administrator και έχουν άμεση ισχύ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για οικονομία χρόνου, αποφάσεις της Επιτροπής μπορούν να ανακοινώνονται από τα μέλη της Επιτροπής στους channops είτε στο #Hellas-Opers είτε σε private messages, αποκλειστικά μετά από υπόδειξη ή με τη σύμφωνη γνώμη του Administrator της Επιτροπής, και έχουν άμεση ισχύ (εξαιρούνται οι αποφάσεις που αφορούν σε προσθήκη ή διαγραφή channops από την access list του #Hellas). ζ. Αρμόδιος για την εφαρμογή όσα αναφέρονται στην παρούσα διάταξη είναι ο Administrator της Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να επαναφέρει τα υπόλοιπα μέλη στις αρμοδιότητές τους, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Γ8. Για τη διαδικασία της ψηφοφορίας προτείνεται διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωσή της, ώστε να είναι σύντομη η εφαρμογή της απόφασης που έχει ληφθεί. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκτείνεται σε περιόδους αργιών ή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όχι όμως παραπάνω από δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) μέρες. Κάθε μέλος μπορεί να επιλέξει για ψήφο ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΛΕΥΚΟ. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο και μπορεί να την εκφράσει είτε απευθείας είτε μέσω άλλου μέλους της Επιτροπής, ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση. Όλες οι αποφάσεις είναι πλειοψηφικές. Εξαίρεση ως προς αυτό, αποτελεί η περίπτωση ψηφοφορίας για αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας του #Hellas, οπότε οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ισοψηφία, την τελική απόφαση έχει ο Administrator της Επιτροπής.

Γ9. Το είδος και η διάρκεια των κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν σε έναν channop για παραπτώματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού καθορίζονται και αποφασίζονται από την εκάστοτε Επιτροπή, έχουν άμεση ισχύ και εκτελούνται από τον Administrator της Επιτροπής.

Δ. Λοιπές διατάξεις

Δ1. Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των channops απορρέουν αυστηρά από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόταση ή άποψη από την πλειοψηφία των Services Administrators του GrIRCNet. Προτείνεται κάθε Επιτροπή να τηρεί το πνεύμα και το γράμμα αυτού του Κανονισμού ώστε να υπάρχει μία συνέχεια στη φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας τόσο του #Hellas όσο και των υπόλοιπων channops.

Δ2. Δικαίωμα πρότασης υποψήφιου channop προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Hellas για έγκριση ή απόρριψη, έχουν: 1. ο Administrator και μέλη της εκάστοτε Επιτροπής Διαχείρισης, 2. οποιοσδήποτε από τους Services Administrators του GrIRCNet, 3. οποιοσδήποτε από τους εν ενεργεία channops του #Hellas, 4. οποιοσδήποτε από τους Operators του GrIRCNet, με τις εξής προϋποθέσεις: α) να είναι Operator που έχει διατελέσει σχετικά πρόσφατα channop στο #Hellas (όχι περισσότερο από ένα (1) έτος, 'H β) η πρόταση του υποψήφιου να συγκεντρώνει την υποστήριξη δύο (2) Operators του GrIRCNet - ο ένας πρέπει να είναι global Operator, στις περιπτώσεις που αυτοί δεν έχουν διατελέσει channops στο #Hellas. Οι προτάσεις απευθύνονται προς την Επιτροπή με την υποβολή σχετικού αιτήματος είτε μετά από σχετική συνεννόηση είτε με private message, είτε με memo είτε με την αποστολή e-mail στην hellas-channel list, με αποδέκτη κάποιο από τα μέλη της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής που μεταφέρει πρόταση υποψήφιου channop προς την Επιτροπή από άλλο χρήστη (εκτός της Επιτροπής) δεν σημαίνει εκ των προτέρων ότι υποστηρίζει και υπερψηφίζει αυτή την υποψηφιότητα.

Δ3. Χρήστης ο οποίος έχει προταθεί δύο (2) φορές για να πάρει access στο #Hellas και έχει απορριφθεί η πρόταση και τις δύο (2) φορές, τότε χάνει το δικαίωμά του να είναι ξανά υποψήφιος. Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει μόνο μετά από σχετικό αίτημα της πλειοψηφίας των Services Administrators του GrIRCNet.

Δ4. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του #Hellas αποφασίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του καναλιού ύστερα από σχετική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και επικυρώνεται από την πλειοψηφία των Services Administrators του GrIRCNet. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων κατά τη μη ή λανθασμένη εφαρμογή του. Η Επιτροπή έχει επίσης την ευθύνη εναρμόνισης του Κανονισμού με όσα προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του GrIRCNet.

Δ5. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του #Hellas ανακοινώνεται στο website του #Hellas και έχει άμεση ισχύ. Εναλλακτικά, μπορεί να κοινοποιείται με e-mail με ευθύνη της Επιτροπής και σχετική άδεια του Administrator της και έχει άμεση ισχύ.

Ε. Παρατηρήσεις

Ε1. Ο δικτυακός τόπος http://www.hellas.in.irc.gr και το κανάλι #Hellas-Opers δεν αποτελούν «επίσημο» δικτυακό τόπο και «επίσημο» κανάλι αντίστοιχα, καθώς δεν υπάρχει σχετική απόφαση από την πλειοψηφία των Services Administrators του GrIRCNet. Χρησιμοποιούνται ωστόσο ως χώροι αναφοράς, ενημέρωσης, συζήτησης και βοήθειας για οποιονδήποτε χρήστη ή channop αναφορικά με τα θέματα του #Hellas.

Ε2 Στο παραπάνω κείμενο η λέξη «channop» χρησιμοποιείται ως αρσενικό και καθαρά χρηστικά, και χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να εμπεριέχει οποιαδήποτε διάθεση σεξιστικής συμπεριφοράς ή προκατάληψης απέναντι στο γυναικείο φύλο.)

Ε3. Το παραπάνω κείμενο στηρίχτηκε στις εκδόσεις 1.0 (c) WiZy (το 2000), 2.0 (c) (Odd) (το 2001), 3.0 (c) Godfevour (το 2004). Την επιμέλεια για την έκδοση 4.1 έχουν οι Aargnoth και Lightning, ως μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης υπό την προεδρία του Admin Yanni, για το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2007 - Δεκέμβριος 2007.